Skip to content
Home » ปลาคาร์ฟ

ปลาคาร์ฟ

ปลาคาร์ฟ

ปลาคาร์ฟ กับประวัติความเป็นมา

ปลาคาร์ฟเป็นปลาสวยงามที่ได้รับความนิยมเลี้ยงกันมากในประเทศไทย เนื่องจากมีความสวยงามหลากหลายสายพันธุ์ อีกทั้งยังเลี้ยงง่ายและทนทาน อย่างไรก็ตาม ปลาคาร์ฟก็ต้องการการดูแลเอาใจใส่ เพื่อให้สามารถเจริญเติบโตและแข็งแรงได้ สายพันธุ์ปลาคาร์ฟมีต้นกำเนิดมาจากปลาไนธรรมดาที่เรียกว่า “มากอย (Magoi)” ซึ่งพบในแหล่งน้ำจืดต่างๆ ทั่วโลก ถิ่นกำเนิดที่แท้จริงของปลาคาร์ฟนั้น สันนิษฐานว่ามาจากประเทศอิหร่านในปัจจุบัน แต่ชาวจีนเป็นกลุ่มแรกที่ได้ศึกษาเรื่องปลาไนมานานกว่า 2,000 ปีแล้ว ชาวจีนนิยมเลี้ยงปลาไนเพื่อเป็นอาหารและยารักษาโรค โดยปลาไนที่มีสีสันสวยงามนั้น ถือว่าเป็นปลามงคลและเป็นที่โปรดปรานของชาวจีนเป็นอย่างมาก ประมาณ 200 ปีหลังคริสต์ศตวรรษ ประเทศญี่ปุ่นได้เริ่มศึกษาเกี่ยวกับปลาไน และได้พัฒนาสายพันธุ์ดั้งเดิมของปลาไนให้เป็นปลาสวยงามที่มีสีสันและรูปร่างสวยงามมากขึ้น โดยมีการผสมพันธุ์และคัดเลือกสายพันธุ์จนได้การเลี้ยงปลาคาร์ฟที่มีสีสันหลากหลาย เช่น แดง ขาว ดำ เหลือง เขียว ม่วง ฯลฯ การดูแลปลาคาร์ฟ ปลาที่ไม่ต้องใช้ออกซิเจน

ปลาคาร์ฟเป็นที่นิยมเลี้ยงกันอย่างแพร่หลายในประเทศญี่ปุ่น

และถือเป็นสัญลักษณ์แห่งความโชคดีและความเจริญรุ่งเรือง ต่อมาได้แพร่หลายไปทั่วโลก รวมถึงประเทศไทยด้วย ในปัจจุบัน ปลาคาร์ฟมีมากกว่า 80 สายพันธุ์ แบ่งออกเป็น 2 กลุ่มใหญ่ๆ คือ

 • ปลาคาร์ฟสายพันธุ์ดั้งเดิม (Traditional Koi) เป็นโรคปลาคาร์ฟที่มีสีสันและลวดลายแบบธรรมชาติ เช่น สีแดง สีขาว และสีน้ำเงิน
 • ปลาคาร์ฟสายพันธุ์ปรับปรุง (Improved Koi) เป็นปลาคาร์ฟที่มีสีสันและลวดลายที่หลากหลายและสวยงามกว่าเดิม เช่น ปลาคาร์ฟสามสี (Sanke) ปลาคาร์ฟห้าสี (Showa) และปลาคาร์ฟลายพัด (Tancho)

การรักษาคุณภาพน้ำสำหรับเลี้ยง ปลาคาร์ฟ

คุณภาพน้ำเป็นปัจจัยสำคัญในการเลี้ยงปลาคาร์ฟ เนื่องจากปลาคาร์ฟคราฟเป็นปลาที่อาศัยอยู่ในน้ำและต้องการน้ำที่สะอาดและมีคุณภาพดีในการเจริญเติบโตและดำรงชีวิต ปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพน้ำสำหรับเลี้ยงอุปกรณ์เลี้ยงปลาคาร์ฟ

 • ค่า pH ค่า pH ที่เหมาะสมสำหรับการเลี้ยงปลาคาร์ฟคือ 7.2-8.5
 • อุณหภูมิ อุณหภูมิที่เหมาะสมสำหรับการเลี้ยงปลาคาร์ฟคือ 23-32 องศาเซลเซียส
 • ความกระด้าง ความกระด้างของน้ำที่เหมาะสมสำหรับการเลี้ยงปลาคาร์ฟคือ 50-200 ppm
 • ความขุ่น ความขุ่นของน้ำไม่ควรเกิน 50 NTU
 • สารอินทรีย์ สารอินทรีย์ในน้ำควรอยู่ในระดับต่ำ
 • ปริมาณออกซิเจน ปริมาณออกซิเจนในน้ำควรอยู่ที่ 6-8 มิลลิกรัมต่อลิตร

วิธีรักษาคุณภาพน้ำสำหรับเลี้ยงปลาคาร์ฟ

 • เปลี่ยนถ่ายน้ำ ควรเปลี่ยนถ่ายน้ำในบ่อหรือตู้ปลาเป็นประจำ โดยเปลี่ยนถ่ายน้ำ 10-20% ของปริมาณน้ำทั้งหมดทุกสัปดาห์
 • กรองน้ำ ควรติดตั้งระบบกรองน้ำในบ่อหรือตู้ปลา เพื่อกำจัดสิ่งสกปรกและสารอินทรีย์ในน้ำ
 • เติมอากาศ ควรติดตั้งระบบเติมอากาศในบ่อหรือตู้ปลา เพื่อให้น้ำมีปริมาณออกซิเจนเพียงพอ
 • ควบคุมอุณหภูมิ ควรควบคุมอุณหภูมิของน้ำให้เหมาะสม โดยอาจใช้เครื่องปรับอากาศหรือเครื่องทำความร้อน
 • ควบคุมความกระด้าง ควรควบคุมความกระด้างของน้ำให้เหมาะสม โดยอาจใช้สารปรับสภาพน้ำ
 • กำจัดสารอินทรีย์ ควรกำจัดสารอินทรีย์ในน้ำเป็นประจำ โดยอาจใช้สารเคมีบำบัดน้ำหรือใช้วิธีทางชีวภาพ

การดูแลเบื้องต้นสำหรับปลาคาร์ฟ

ปลาคาร์ฟเป็นปลาสวยงามที่ได้รับความนิยมเลี้ยงกันมากในประเทศไทย เนื่องจากมีความสวยงามหลากหลายสายพันธุ์ อีกทั้งยังเลี้ยงง่ายและทนทาน อย่างไรก็ตาม แหล่งขายปลาคาร์ฟก็ต้องการการดูแลเอาใจใส่ เพื่อให้สามารถเจริญเติบโตและแข็งแรงได้ การดูแลเบื้องต้นสำหรับอาหารปลาคาร์ฟ มีดังนี้

 1. เตรียมสถานที่เลี้ยง สถานที่เลี้ยงปลาคาร์ฟญี่ปุ่นควรมีขนาดเหมาะสมกับจำนวนปลาที่จะเลี้ยง โดยคำนวณจากขนาดปลาและจำนวนปลาที่ต้องการเลี้ยง ควรเป็นบ่อซีเมนต์หรือบ่อดินที่มีระบบกรองน้ำและระบบเติมอากาศ เพื่อให้น้ำสะอาดและมีแร่ธาตุเพียงพอต่อการเจริญเติบโตของปลา
 2. เตรียมน้ำ ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับปลาคาร์ฟ น้ำที่ใช้เลี้ยงปลาคาร์ฟควรเป็นน้ำสะอาด ปราศจากสารเคมีและเชื้อโรค ควรใช้น้ำประปาหรือน้ำกรองที่ผ่านการฆ่าเชื้อแล้ว โดยควรเปลี่ยนน้ำในบ่อสัปดาห์ละครั้ง หรือบ่อยกว่านั้นหากมีปลาจำนวนมาก เทคนิคการเลี้ยงปลาคาร์ฟ
 3. เตรียมอาหาร ปลาคาร์ฟจีนเป็นปลากินพืชและสัตว์ จึงควรให้อาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการครบถ้วน ได้แก่ อาหารเม็ด อาหารสำเร็จรูป และอาหารสด เช่น ผักกาด แตงกวา ลูกน้ำ หนอนแดง เป็นต้น ควรให้อาหารวันละ 2 ครั้ง ในตอนเช้าและเย็น โดยให้อาหารในปริมาณที่ปลาสามารถกินหมดภายใน 10-15 นาที
 4. ตรวจสอบสุขภาพปลา ควรสังเกตอาการของปลาอย่างสม่ำเสมอ หากพบปลาป่วยควรแยกออกจากปลาตัวอื่นและรีบรักษาโดยเร็ว
 5. ป้องกันโรค ควรรักษาความสะอาดของบ่อเลี้ยงและอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อป้องกันการเกิดโรคในปลา นอกจากนี้ยังควรฉีดยาป้องกันโรคให้ปลาทุก 3 เดือน

วิธีป้องกันโรคของปลาคาร์ฟ

 • กักโรคปลาใหม่ ก่อนที่จะนำปลาใหม่มาเลี้ยงในบ่อ ควรกักโรคปลาไว้อย่างน้อย 30 วัน เพื่อสังเกตอาการของโรค หากปลาไม่มีอาการป่วยจึงสามารถนำมาเลี้ยงรวมกับปลาตัวอื่นได้
 • ทำความสะอาดบ่อเลี้ยงและอุปกรณ์ต่างๆ เป็นประจำ ควรทำความสะอาดบ่อเลี้ยงและอุปกรณ์ต่างๆ เป็นประจำ เพื่อกำจัดเชื้อโรคและปรสิตที่อาจปนเปื้อนอยู่ในบ่อ
 • ควบคุมอุณหภูมิและคุณภาพน้ำ ควรควบคุมอุณหภูมิและคุณภาพน้ำให้เหมาะสมกับความต้องการของปลา เพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดโรค
 • หลีกเลี่ยงการเลี้ยงปลาในสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสม ควรหลีกเลี่ยงการเลี้ยงปลาในสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสม เช่น สภาพแวดล้อมที่มีมลพิษสูง หรือสภาพแวดล้อมที่มีอุณหภูมิหรือคุณภาพน้ำไม่เหมาะสม

การรักษาโรคปลาคาร์ฟทองนั้น ขึ้นอยู่กับชนิดของโรคและความรุนแรงของโรค หากโรคไม่รุนแรงอาจรักษาด้วยยาหรือสารเคมี แต่หากโรครุนแรงอาจต้องรักษาด้วยการผ่าตัดหรือการรักษาแบบอื่นๆ

อาหารสำหรับ ปลาคาร์ฟ

ปลาคาร์ฟเป็นปลากินพืชและสัตว์ จึงควรให้อาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการครบถ้วน ได้แก่ โปรตีน คาร์โบไฮเดรต ไขมัน วิตามินและแร่ธาตุ

 • อาหารเม็ด เป็นอาหารที่นิยมใช้เลี้ยงปลาคาร์ฟคราฟ

ปลาคาร์ฟโคเมทมากที่สุด เนื่องจากสะดวกและหาซื้อได้ง่าย อาหารเม็ดสำหรับปลาคาร์ฟมีให้เลือกหลายสูตร ขึ้นอยู่กับอายุและสายพันธุ์ของปลา ควรเลือกอาหารเม็ดที่มีคุณค่าทางโภชนาการครบถ้วนและเหมาะสมกับความต้องการของปลา

 • อาหารสำเร็จรูป เป็นอาหารที่มีส่วนผสมของเนื้อสัตว์ ผัก และธัญพืช เหมาะสำหรับปลาคาร์ฟชูว่าที่โตเต็มวัยแล้ว อาหารสำเร็จรูปมีให้เลือกหลายสูตร ขึ้นอยู่กับอายุและสายพันธุ์ของปลา ควรเลือกอาหารสำเร็จรูปที่มีคุณค่าทางโภชนาการครบถ้วนและเหมาะสมกับความต้องการของปลา
 • อาหารสด เป็นอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูง ได้แก่ ลูกน้ำ หนอนแดง ผักกาด แตงกวา สาหร่าย ฯลฯ ควรให้อาหารสดเป็นอาหารเสริมให้กับปลาคาร์ฟ ไม่ควรให้อาหารสดเป็นอาหารหลัก เนื่องจากอาจทำให้น้ำในบ่อเสียได้
 • ปริมาณการให้อาหาร ควรให้อาหารปลาคาร์ฟในปริมาณที่ปลาสามารถกินหมดภายใน 10-15 นาที หากปลากินอาหารไม่หมดควรนำอาหารที่เหลือออก เพื่อไม่ให้อาหารเน่าเสียและทำให้น้ำในบ่อเสีย
 • ช่วงเวลาการให้อาหาร ควรให้อาหารปลาคาร์ฟวันละ 2 ครั้ง ในตอนเช้าและเย็น

แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม