Skip to content
Home » ปลาบอลลูน

ปลาบอลลูน

ปลาบอลลูน กับการเลี้ยงที่นิยม

ปลาบอลลูน เป็นปลาสวยงามอีกชนิดหนึ่งที่ได้รับความนิยมในการเลี้ยง เนื่องจากมีรูปร่างกลมน่ารัก สีสันหลากหลาย เลี้ยงง่าย และแพร่พันธุ์ได้ง่าย ต่อไปนี้เป็นคำแนะนำในการเลี้ยงปลาบอลลูน ปลาบอลลูนเป็นปลาสวยงามที่เลี้ยงง่าย เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นในการเลี้ยงปลาสวยงาม อย่างไรก็ตาม ควรศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับปลาบอลลูนเลี้ยงอย่างละเอียดก่อนนำมาเลี้ยง เพื่อให้ปลาบอลลูนราคามีสุขภาพดีและมีอายุยืนยาว ตู้ปลาหรือบ่อเลี้ยง ขนาดที่เหมาะสมสำหรับปลาบอลลูนไทย ควรมีปริมาตรน้ำอย่างน้อย 100 ลิตร สำหรับปลา 10 ตัว เครื่องกรองน้ำ เพื่อช่วยให้น้ำสะอาดและมีคุณภาพดี เครื่องให้ออกซิเจน เพื่อเพิ่มปริมาณออกซิเจนในน้ำ หินหรือกรวดรองพื้นตู้ปลา ไม้น้ำหรือสาหร่าย เพื่อเป็นแหล่งหลบซ่อนสำหรับปลา อาหารสำหรับปลาบอลลูนเลี้ยงปลาไม่ใช้ออกซิเจน

อุปกรณ์ในการเลี้ยงปลาบอลลูน

 • การเตรียมตู้ปลา ก่อนนำปลาบอลลูนกินอะไรมาเลี้ยง ควรทำความสะอาดตู้ปลาและอุปกรณ์ต่างๆ ให้สะอาด เติมน้ำสะอาดใส่ตู้ปลา ปรับอุณหภูมิน้ำให้อยู่ที่ 18-28 องศาเซลเซียส และเติมเครื่องกรองน้ำและเครื่องให้ออกซิเจน
 • การเลี้ยงปลาบอลลูนขาย ปลาบอลลูนเป็นปลาที่เลี้ยงง่าย กินอาหารได้หลากหลาย เช่น อาหารเม็ด อาหารเกล็ด อาหารแช่แข็งหรือสด เช่น หนอนเลือด กุ้งฝอย ไรน้ำ เป็นต้น ควรให้อาหารวันละ 2 ครั้ง เช้าและเย็น โดยให้พอประมาณ ไม่มากจนเกินไป เพราะจะทำให้น้ำเน่าเสีย
 • ปลาบอลลูนเป็นปลาที่แพร่พันธุ์ได้ง่าย แม่ปลาจะตั้งท้องประมาณ 28-35 วัน และแต่ละแม่จะให้ลูกครั้งละ 10-30 ตัว ปลาบอลลูนลูกอ่อนจะว่ายน้ำได้ทันทีหลังคลอด ไม่ควรปล่อยให้ปลาบอลลูนกินลูกอ่อนของตัวเอง ควรแยกปลาบอลลูนเลี้ยงยังไงลูกอ่อนไปเลี้ยงในบ่อหรือตู้ปลาอื่น
 • การดูแลรักษาปลาบอลลูนควรเปลี่ยนน้ำในตู้ปลาสัปดาห์ละ 1 ครั้ง ประมาณ 20% ของปริมาณน้ำทั้งหมด ควรตรวจดูคุณภาพน้ำอย่างสม่ำเสมอ หากพบว่าน้ำมีตะกอนหรือมีสิ่งสกปรก ควรทำความสะอาดทันที
 • โรคที่พบในปลาบอลลูน ปลาบอลลูนอาจเป็นโรคได้หลายชนิด เช่น โรคผิวหนัง โรคเหงือกอักเสบ โรคตับอักเสบ โรคติดเชื้อแบคทีเรีย เป็นต้น หากพบปลาบอลลูนผสมพันธุ์มีอาการผิดปกติ เช่น ว่ายน้ำผิดปกติ มีแผลตามตัว ตาบวม ควรแยกปลาป่วยออกจากปลาอื่นๆ และนำไปรักษาโดยผู้เชี่ยวชาญ

การเลี้ยงปลาบอลลูนสร้างรายได้

การเลี้ยงปลาบอลลูนสามารถสร้างรายได้ได้ โดยการจำหน่ายปลาบอลลูนทั้งตัวอ่อนและปลาโต โดยปลาบอลลูนตัวอ่อนมีราคาประมาณ 10-20 บาทต่อตัว และปลาบอลลูนโลกโตมีราคาประมาณ 100-200 บาทต่อตัว โดยราคาจะขึ้นอยู่กับขนาด สีสัน และลักษณะของปลา นอกจากการจำหน่ายปลาบอลลูนแล้ว ยังสามารถจำหน่ายอุปกรณ์ในการเลี้ยงปลาบอลลูน เช่น อาหารปลาบอลลูน ตู้ปลา เครื่องกรองน้ำ เครื่องให้ออกซิเจน โดยสรุปแล้ว การเลี้ยงปลาบอลลูนสายพันธุ์สามารถสร้างรายได้ได้ แต่ควรศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการเลี้ยงปลาบอลลูนอย่างละเอียด เพื่อให้สามารถเลี้ยงปลาบอลลูนป่วยด้อย่างมีประสิทธิภาพและสร้างรายได้อย่างยั่งยืนเป็นต้น

ข้อควรระวังในการเลี้ยงปลาบอลลูนเพื่อสร้างรายได้ มีขั้นตอนดังนี้

 • ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการเลี้ยงปลาบอลลูนอย่างละเอียด เพื่อให้สามารถเลี้ยงปลาบอลลูนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • เตรียมอุปกรณ์ในการเลี้ยงปลาบอลลูน เช่น ตู้ปลา เครื่องกรองน้ำ เครื่องให้ออกซิเจน อาหารปลาบอลลูน เป็นต้น
 • หาแหล่งซื้อปลาบอลลูนแม่น้ำ โดยสามารถซื้อจากฟาร์มปลาสวยงามหรือผู้เพาะพันธุ์ปลาบอลลูนโดยตรง
 • เลี้ยงปลาบอลลูนการ์ตูนอย่างถูกต้องและเหมาะสม เพื่อให้ปลาบอลลูนมีสุขภาพดีและมีอายุยืนยาว
 • จำหน่ายปลาบอลลูนเมื่อปลาเจริญเติบโตและพร้อมจำหน่าย
 • ควรศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการเลี้ยงปลาบอลลูนทะเลอย่างละเอียด เพื่อให้สามารถเลี้ยงปลาบอลลูนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • ควรเลือกซื้อปลาบอลลูนจากแหล่งที่เชื่อถือได้ เพื่อให้ได้ปลาบอลลูนที่แข็งแรงและปลอดโรค
 • ควรเลี้ยงปลาบอลลูนอย่างถูกต้องและเหมาะสม เพื่อให้ปลาบอลลูนมีสุขภาพดีและมีอายุยืนยาว
 • ควรจำหน่ายปลาบอลลูนเมื่อปลาเจริญเติบโตและพร้อมจำหน่าย

การเลือกอาหารสำหรับการเลี้ยง ปลาบอลลูน

ปลาบอลลูนเป็นปลาที่กินง่าย สามารถกินอาหารได้หลากหลายชนิด เช่น อาหารเม็ด อาหารเกล็ด อาหารแช่แข็งหรือสด เช่น หนอนเลือด กุ้งฝอย ไรน้ำ เป็นต้น อาหารเม็ด เป็นอาหารชนิดที่สะดวกในการให้อาหาร หาซื้อได้ง่าย และราคาไม่แพง อาหารเม็ดสำหรับปลาบอลลูนควรเป็นอาหารที่มีโปรตีนสูง เพื่อให้ปลามีสุขภาพดีและเจริญเติบโตได้ดี อาหารเกล็ด เป็นอาหารชนิดที่ย่อยง่ายและดูดซึมได้อย่างรวดเร็ว อาหารเกล็ดสำหรับปลาบอลลูนญี่ปุ่นควรเป็นอาหารที่มีโปรตีนสูงเช่นกัน อาหารแช่แข็งหรือสด เป็นอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูง เหมาะสำหรับการให้อาหารปลาบอลลูนเป็นอาหารเสริม ควรให้อาหารแช่แข็งหรือสดในปริมาณที่พอเหมาะ ไม่มากจนเกินไป เพราะจะทำให้น้ำเน่าเสีย

Referring Links: