Skip to content
Home » เคล็ดลับการเลี้ยงปลา

เคล็ดลับการเลี้ยงปลา

 • by
เคล็ดลับเลี้ยงปลา

เคล็ดลับเลี้ยงปลา มีอะไรบ้าง

เคล็ดลับเลี้ยงปลา การเลี้ยงปลาเป็นงานอดิเรกที่ได้รับความนิยมมากในประเทศไทย ปลาเป็นสัตว์เลี้ยงที่ดูแลง่าย แต่ก็ต้องอาศัยความรู้และความเข้าใจในการเลี้ยง เพื่อให้ปลามีสุขภาพแข็งแรงและมีอายุยืนยาว เคล็ดลับในการวิธีเลี้ยงปลามีดังนี้

 1. เลือกปลาที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อม ก่อนตัดสินใจเลี้ยงปลา ควรศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับปลาชนิดนั้นๆ ว่าต้องการสภาพแวดล้อมอย่างไร เช่น อุณหภูมิของน้ำ ปริมาณออกซิเจนในน้ำ ระดับความเป็นกรด-ด่างของน้ำ เป็นต้น เพื่อให้ปลาสามารถอยู่อาศัยได้อย่างเหมาะสม เลี้ยงปลา
 2. เตรียมอุปกรณ์และสถานที่เลี้ยงอุปกรณ์และสถานที่เลี้ยงปลาเป็นสิ่งที่สำคัญมาก ควรเตรียมอุปกรณ์ให้พร้อมก่อนนำปลาลงเลี้ยง เช่น ตู้ปลา อุปกรณ์กรองน้ำ อุปกรณ์ให้อาหาร เป็นต้น สถานที่เลี้ยงปลาสวยงามควรอยู่ในที่ร่ม ไม่โดนแสงแดดโดยตรง และไม่มีสารเคมีหรือสารพิษที่อาจปนเปื้อนเข้าไปในน้ำ
 3. ควบคุมสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมควรตรวจสอบสภาพแวดล้อมของน้ำอย่างสม่ำเสมอ เช่น อุณหภูมิของน้ำ ปริมาณออกซิเจนในน้ำ ระดับความเป็นกรด-ด่างของน้ำ เป็นต้น หากพบว่าสภาพแวดล้อมไม่เหมาะสม ควรรีบแก้ไขโดยเร็ว
 4. ให้อาหารในปริมาณที่เหมาะสมควรให้อาหารปลาในปริมาณที่เหมาะสม โดยให้ปลากินหมดภายใน 15-20 นาที หากให้อาหารมากเกินไป จะทำให้น้ำเน่าเสียและปลาอาจป่วยได้
 5. เปลี่ยนถ่ายน้ำอย่างสม่ำเสมอควรเปลี่ยนถ่ายน้ำอย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง โดยเปลี่ยนถ่ายน้ำประมาณ 20-30% ของปริมาณน้ำทั้งหมด เพื่อกำจัดของเสียและเศษอาหารในน้ำ
 6. สังเกตอาการของปลาอย่างสม่ำเสมอควรสังเกตอาการของปลาอย่างสม่ำเสมอ หากพบว่าปลามีอาการผิดปกติ เช่น ว่ายน้ำผิดปกติ ตาบวม ท้องบวม เป็นต้น ควรรีบหาสาเหตุและรักษาอย่างทันท่วงที

เคล็ดลับเลี้ยงปลา ให้โตเร็ว การเลี้ยงปลารับความนิยมมากในประเทศไทย

 • เลือกสายพันธุ์ที่โตเร็ว ก่อนเริ่มเลี้ยงควรเลือกสายพันธุ์ที่โตเร็ว โดยสังเกตจากลักษณะทางกายภาพ เช่น รูปร่างลำตัว อัตราการเจริญเติบโต เป็นต้น ปลาที่โตเร็ว เช่น ปลานิล ปลาดุก ปลาสวาย เป็นต้น เลี้ยงปลาในกระชัง
 • ให้อาหารเพียงพอ อาหารเป็นปัจจัยสำคัญในการเจริญเติบโตของปลา ควรให้อาหารในปริมาณที่เหมาะสม โดยให้ปลากินหมดภายใน 15-20 นาที หากให้อาหารมากเกินไป จะทำให้น้ำเน่าเสียและปลาอาจป่วยได้
 • เปลี่ยนถ่ายน้ำสม่ำเสมอ น้ำเป็นปัจจัยสำคัญในการเจริญเติบโตของปลา ควรเปลี่ยนถ่ายน้ำอย่างสม่ำเสมอ เพื่อกำจัดของเสียและเศษอาหารในน้ำ
 • ควบคุมสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม สภาพแวดล้อมที่เหมาะสม เช่น อุณหภูมิของน้ำ ปริมาณออกซิเจนในน้ำ ระดับความเป็นกรด-ด่างของน้ำ เป็นต้น มีส่วนสำคัญในการเจริญเติบโตของปลา ควรตรวจสอบสภาพแวดล้อมอย่างสม่ำเสมอ หากพบว่าสภาพแวดล้อมไม่เหมาะสม ควรรีบแก้ไขโดยเร็ว เลี้ยงปลาตู้
 • หลีกเลี่ยงปัจจัยที่ทำให้ปลาเครียด ความเครียดอาจส่งผลต่อการเจริญเติบโตของปลา ควรหลีกเลี่ยงปัจจัยที่ทำให้ปลาเครียด เช่น ปลาตัวเล็กเลี้ยงรวมกับปลาตัวใหญ่เกินไป สภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสม เป็นต้น นอกจากเคล็ดลับข้างต้นแล้ว ยังมีเคล็ดลับอื่นๆ ที่ช่วยในการเลี้ยงให้โตเร็ว เช่น
 • เสริมอาหารเสริม อาหารเสริม เช่น วิตามิน แร่ธาตุ สารอาหารต่างๆ มีส่วนช่วยในการเจริญเติบโตของปลา ควรเสริมอาหารเสริมให้ปลาในปริมาณที่เหมาะสม เคล็ดลับเลี้ยงปลาให้ไม่ตาย
 • เลี้ยงในระบบปิด ระบบปิด เช่น ตู้ปลา ระบบกรองน้ำอัตโนมัติ จะช่วยควบคุมสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมและลดความเสี่ยงในการปนเปื้อนของโรค
 • เลี้ยงปลาในปริมาณที่เหมาะสม ปลาแต่ละชนิดมีความต้องการพื้นที่ในการเจริญเติบโตที่แตกต่างกัน ควรเลี้ยงปลาในปริมาณที่เหมาะสมอาหารปลา เพื่อให้ปลามีพื้นที่ในการเจริญเติบโตและลดความเสี่ยงในการทะเลาะวิวาทกัน

เคล็ดลับเลี้ยงปลา สวยงาม

ควรสังเกตอาการของปลาอย่างสม่ำเสมอ หากพบว่าปลามีอาการผิดปกติ เช่น ว่ายน้ำผิดปกติ ตาบวม ท้องบวม เป็นต้น ควรรีบหาสาเหตุและรักษาอย่างทันท่วงที

อาการผิดปกติของปลา เช่น ว่ายน้ำผิดปกติ ตาบวม ท้องบวม เป็นต้น อาจเกิดจากสาเหตุต่างๆ เช่น สภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสม โรคระบาด หรือความเครียด เป็นต้น

นอกจากเคล็ดลับข้างต้นแล้ว ยังมีเคล็ดลับอื่นๆ ที่ช่วยในเคล็ดลับเลี้ยงปลาให้แข็งแรงให้มีความสุขและประสบความสำเร็จมากขึ้น เช่น

 • ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับปลาชนิดต่างๆ เพิ่มเติม โรคปลา เพื่อให้มีความรู้และความเข้าใจในการดูแลปลามากขึ้น สถานที่เลี้ยงปลา
 • เข้าร่วมกลุ่มหรือชมรมผู้เลี้ยงปลา เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในการเลี้ยงปลา
 • เข้าร่วมงานแสดงปลาสวยงาม เพื่อชมปลาสายพันธุ์ใหม่ๆ และหาซื้อปลาที่มีคุณภาพ
 • การเลี้ยงปลาสวยงามเป็นงานอดิเรกที่สามารถสร้างความสุขและผ่อนคลายได้ หากปฏิบัติตามเคล็ดลับเหล่านี้ จะช่วยให้การเลี้ยงปลาของคุณประสบความสำเร็จและมีความสุขมากยิ่งขึ้น อุปกรณ์เลี้ยงปลา

ข้อห้ามในการเลี้ยงปลา

 • ห้ามเลี้ยงปลาในน้ำที่ปนเปื้อนสารเคมีหรือสารพิษ น้ำที่ปนเปื้อนสารเคมีหรือสารพิษอาจเป็นอันตรายต่อปลาได้ ควรตรวจสอบคุณภาพของน้ำก่อนนำปลาลงเลี้ยง
 • ห้ามเลี้ยงปลาในสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสม สภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสม เช่น อุณหภูมิของน้ำ ปริมาณออกซิเจนในน้ำ ระดับความเป็นกรด-ด่างของน้ำ เป็นต้น อาจส่งผลเสียต่อสุขภาพของปลาได้ ควรตรวจสอบสภาพแวดล้อมอย่างสม่ำเสมอ หากพบว่าสภาพแวดล้อมไม่เหมาะสม ควรรีบแก้ไขโดยเร็ว
 • ห้ามเลี้ยงปลาในปริมาณที่มากเกินไป การเลี้ยงปลาในปริมาณที่มากเกินไปอาจทำให้น้ำเน่าเสียและปลาอาจป่วยได้ ควรเลี้ยงปลาในปริมาณที่เหมาะสมกับขนาดของตู้ปลา
 • ห้ามให้อาหารมากเกินไป การให้อาหารมากเกินไปอาจทำให้น้ำเน่าเสียและปลาอาจป่วยได้ ควรให้อาหารในปริมาณที่เหมาะสม โดยให้ปลากินหมดภายใน 15-20 นาที
 • ห้ามจับปลาขึ้นมาจากน้ำบ่อยๆ การจับปลาขึ้นมาจากน้ำบ่อยๆ อาจทำให้ปลาเครียดและป่วยได้ ควรจับปลาขึ้นมาจากน้ำเฉพาะในกรณีที่จำเป็นเท่านั้น
 • ห้ามปล่อยปลาลงแหล่งน้ำธรรมชาติ ปลาบางชนิดอาจกลายเป็นศัตรูพืชในแหล่งน้ำธรรมชาติได้ ควรเลี้ยงปลาไว้ในตู้ปลาหรือกระชังเท่านั้น เทคนิคเลี้ยงปลา

ข้อควรระวังอื่นๆ ในการเลี้ยงปลา

 • ควรศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับปลาชนิดนั้นๆ ให้ดีก่อนตัดสินใจซื้อ ควรศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับปลาชนิดนั้นๆ เช่น ลักษณะนิสัย สภาพแวดล้อมที่เหมาะสม เป็นต้น เพื่อให้สามารถเลี้ยงปลาได้อย่างเหมาะสม
 • ควรเลือกซื้อปลาที่มีคุณภาพ ควรเลือกซื้อปลาที่สุขภาพดี ไม่มีบาดแผลหรือรอยโรคต่างๆ
 • ควรดูแลรักษาปลาอย่างสม่ำเสมอ ควรตรวจสอบสภาพแวดล้อมและสุขภาพของปลาอย่างสม่ำเสมอ หากพบปัญหาควรรีบแก้ไขโดยเร็ว

ร่วมสำรวจเพิ่มเติม: