Skip to content
Home » เลี้ยงปลาดุกในบ่อดิน

เลี้ยงปลาดุกในบ่อดิน

เลี้ยงปลาดุกในบ่อดิน มีขั้นตอนอย่างไร

เลี้ยงปลาดุกในบ่อดิน มีขั้นตอนอย่างไร

ในการ เลี้ยงปลาดุกในบ่อดิน โดยการเลี้ยงปลาดุกในบ่อดินนั้นเป็นวิธีที่ได้รับความนิยมในการเลี้ยงปลาเป็นอย่างมากโดยทั่วไปแล้วจะเป็นการเลี้ยงปลาในบ่อดินมากกว่าการเลี้ยงปลาในบ่อปูนเพราะการเลี้ยงปลาในบ่อดินสามารถเจริญเติบโตได้ดีกว่าบ่อปูนเนื่องจากในบ่อในอินดินนั้นมีแร่ธาตุและสารอาหารที่สมบูรณ์ที่สุดซึ่งจะลดค่าอาหารสำหรับการจับปลาดุกได้เป็นอย่างดีในอุณหภูมิของน้ำที่มีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยได้อย่างสามารถช่วยป้องกันไม่ให้เกิดการบาดเจ็บตามลำตัวของปลาได้นั่นเองช้างยังสามารถที่จะช่วยดูดซึมจำพวกของเสียจากตัวปลาได้เป็นอย่างดีซึ่งเป็นข้อแตกต่างในการเลี้ยงปลาในบ่อปูนและการเลี้ยงปลาในบ่อดินซึ่งประมาณร้อยละ 80-90 % ของผลผลิตที่ได้จากการเทคนิคเลี้ยงปลาดุกในบ่อดิน ซึ่งในการเลี้ยงปลาดุกให้ได้ผลผลิตดีจะต้องอาศัยปัจจัยในการเลี้ยงหลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็นสภาพแวดล้อมอาหารของปลาและสภาพน้ำก็เป็นสิ่งสำคัญเช่นเดียวกัน

ขั้นตอนการเตรียมบ่อดินใน เลี้ยงปลาดุกในบ่อดิน

ในขั้นตอนของการเตรียมบ่อดินในเคล็ดลับเลี้ยงปลาดุกในบ่อดินนั้นจะสามารถจำแนกออกเป็น 2 ประเภทนั่นก็คือการเตรียมบ่อใหม่และการเตรียมบ่อเก๋าซึ่งจะมีข้อแตกต่างในการเตรียมแต่หลังจากการเตรียมบ่อเรียบร้อยแล้วท่านสามารถเลี้ยงปลาได้โดยไม่เกิดปัญหาต่อสุขภาพของปลาอย่างแน่นอนการเตรียมบ่อก็เป็นสิ่งสำคัญเป็นอย่างมากไม่อย่างนั้นปัญหาที่เกิดจากการเตรียมบ่อไม่ดีนั่นก็คือน้ำเน่าเสียและส่งผลต่อปัญหาสุขภาพของปลาได้นั่นเองหลังจากที่ท่านทำการเตรียมบ่อเรียบร้อยก็สามารถนำพันธุ์ปลาดุกดงบ่อเลี้ยงและทำตามขั้นตอนได้เลยที่สำคัญในการเริ่มต้นของการเลี้ยงปลาดุกเป็นอาชีพท่านจะต้องศึกษาพันธุ์ปลาสภาพแวดล้อมและปัจจัยอื่นๆอีกมากมาย

  • การเตรียมบ่อใหม่ ในการขุดบ่อใหม่นั้นมักจะไม่พบปัญหาในเรื่องของศัตรูในบ่อแต่ปัญหามักที่จะเจอนั่นก็คือในเรื่องของดินเป็นด่างดังนั้นในการเตรียมบ่อที่มีการขุดใหม่นั้นก่อนจะเริ่มทำการเลี้ยงปลาดุกอาหารปลาดุกท่านจะต้องทำการปรับสภาพดินให้ดีโดยการจากบอกให้แห้งได้หลังจากนั้นใช้ปูนขาวโรยลงไปในบ่อเพื่อที่ปูนขาวจะไปปรับสภาพความเป็นกรดของดินปริมาณของการใช้ปูนขาวจะอยู่ที่ประมาณ 100-150 กิโลกรัมต่อไร่เพื่อที่จะปรับสภาพความเป็นกรดของดินและน้ำที่จะใช้ในการการเลี้ยงปลาดุกวัยโตในขั้นตอนต่อไป

การเตรียมบ่อเก่าปกติแล้วในการเตรียมบอกกล่าวนั้นจะมีสภาพระบบนิเวศวิทยาที่มีความเหมาะสมต่อการเลี้ยงปลาดุกในบ่อดินที่มีการเจริญเติบโตของปลาได้เป็นอย่างดีกว่าการเลี้ยงปลาดุกในบ่อดินที่มีการขุดใหม่แต่โดยทั่วไปแล้วในการเลี้ยงพันธุ์ปลาดุกในบ่อดินนั้นการใช้เบาะเก่าจะเกิดปัญหานั้นก็คือมีศัตรูจำพวกปลาและโรคที่มีการเพิ่มขึ้นแต่หากมีการเตรียมบ่อที่ไม่ดีและแน่นอนว่าจะส่งผลเสียในการเลี้ยงปลาในระยะต่อไปได้อย่างแน่นอนโดยเฉพาะบ่อเลี้ยงปลาเก่าที่มีการปล่อยทิ้งไว้ จะมีพืชพันธุ์ไม้ขึ้นเต็มบ่อก่อนที่ท่านจะทำการเลี้ยงปลาดุกในบ่อเก่านั้นจะต้องทำความสะอาดบ่ให้เรียบร้อยก่อนการเลี้ยงเสมอ โรคปลาดุก

การปรับปรุงคุณภาพน้ำให้เหมาะสม

หากท่านทำการอนุบาลลูกปลาดุกปรับปรุงน้ำก่อนการเลี้ยงปลาให้ดีเปอร์เซ็นต์ของการรอดก็จะสูงจะส่งผลให้ท่านประหยัดต้นทุนในการเลี้ยงได้เป็นอย่างดีในกรณีหากลาป่วยหรือปลามีความสามารถในการกินอาหารลดลงจนเหลือปริมาณอาหารลงครึ่งต่อครึ่งของปริมาณที่ท่านให้ปลาปกติในกรณีนี้อาจเกิดจากสภาพน้ำหรือการเปลี่ยนแปลงอื่นๆเช่นอากาศโดยท่านสามารถทำการเปลี่ยนถ่ายน้ำหรือให้ท่านใส่เกลือหรือไม่ก็ปูนขาวแต่หากพบว่าปลาที่ป่วยเกิดจากเชื้อแบคทีเรียให้ท่านทำการสะสมยาปฏิชีวนะ 3-5 กรัมต่ออาหารปลาดุก 1 กกและให้ปลากินอย่างต่อเนื่อง 7 วัน  ตลาดปลาดุก

การปล่อยลูกปลาดุกลงบ่อหลังจากการเตรียมบ่อ

เมื่อขนส่งทำการส่องปลาดุกมาถึงแล้วเกษตรกรผู้เลี้ยงควรแช่ถุงปลาไว้ในบ่อก่อนการปล่อยประมาณ 10-15 นาทีเพื่อให้อุณหภูมิของน้ำในถุงและอุณหภูมิของน้ำในบ่อมีอุณหภูมิที่ใกล้เคียงกันเพื่อป้องกันลูกปลาช็อกได้เป็นอย่างดีและก่อนการปล่อยลูกปลาเกษตรกรผู้เลี้ยงควรมีการทำร่มหรือที่บังแดดไว้ในบ่อเพื่อให้ลูกปลาได้อาศัยในอัตราการปล่อยและอัตราการเลี้ยงของปลาเกษตรกรผู้เลี้ยงควรปล่อยลูกปลาที่มีขนาดประมาณนิ้วซึ่งจะส่งผลให้อัตราการรอดของลูกปลานั้นสูงขึ้นและในอัตราการปล่อยปลาขนาดตัว 2-3 ซมควรปล่อยประมาณ 80,000-100,000 ตัวต่อไร่ในการปล่อยปลาควรสูบน้ำจำนวนของปลาให้รู้จำนวนในแต่ละถุงให้แน่ชัด การเตรียมบ่อเลี้ยงปลาดุก

วิธีการเลือกอาหารปลาดุก เลี้ยงปลาดุกในบ่อดิน

ในการให้อาหารปลาดุกนั้นจะต้องมีปัจจัยของการผลิตที่สำคัญในการเพาะเลี้ยงปลาดุกให้เจริญเติบโตได้อย่างเต็มที่และมีคุณภาพปราศจากโรคป่าซึ่งถือว่าส่วนที่เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงปลาดุกจะต้องศึกษาได้จะต้องมีนั่นก็คือเงินทุนในการสำรองซื้ออาหารปลาดุกซึ่งอยู่ในสัดส่วนที่สูงพอสมควรเพราะในการเลี้ยงปลาดุกจะต้องเลี้ยงให้เต็มที่ให้ปลาได้รับคุณค่าทางโภชนาการที่ครบถ้วนเพื่อให้ปลาที่เลี้ยงมีน้ำหนักที่ได้ก็จะอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ในส่วนของอาหารปลาดุกจะเน้นไปในด้านของสารอาหารที่ครบถ้วนที่สำคัญจะขาดไม่ได้เลยนั่นก็คือจำพวกคาร์โบไฮเดรตไขมันโปรตีนวิตามินและแร่ธาตุอาหารต่างๆและนอกจากนี้ยังจะต้องคำนึงถึงปริมาณของอาหารให้เหมาะสมกับปลาในแต่ละช่วงวัยอีกด้วยโดยการให้อาหารปลานั้นจะต้องให้ไม่มากไม่น้อยจนเกินไปซึ่งถ้าผู้เลี้ยงให้อาหารปลาที่น้อยเกินไปก็จะส่งผลให้ปลาของท่านไม่สมบูรณ์และไม่แข็งแรงแต่หากท่านให้อาหารปลาที่มากเกินไปก็จะทำให้ค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงปลาของท่านสูงเกินจำเป็นนั่นเอง เลี้ยงปลานิล

Referring link to external resource: