Skip to content
Home » เลี้ยงปลาทอง

เลี้ยงปลาทอง

เลี้ยงปลาทอง

เลี้ยงปลาทอง ให้สีสวยต้องทำอย่างไร

เลี้ยงปลาทอง เป็นปลาสวยงามที่ได้รับความนิยมเลี้ยงกันทั่วโลก เพราะมีสีสันสดใสและเลี้ยงง่าย อย่างไรก็ตาม การเลี้ยงปลาทองให้สีสวยนั้น จำเป็นต้องดูแลเอาใจใส่อย่างเหมาะสม โดยปัจจัยสำคัญที่ทำให้ปลาทองมีสีสวย ได้แก่

 • พันธุ์ปลา ปลาทองแต่ละพันธุ์จะมีสีสันที่แตกต่างกันไป สายพันธุ์ปลาทองมีสีสันสดใสอยู่แล้ว เช่น ปลาทองสิงห์ ปลาทองริวกิ้น ปลาทองแฟนซี เป็นต้น ในขณะที่ปลาทองบางพันธุ์อาจต้องอาศัยการดูแลเป็นพิเศษ เช่น ปลาทองหางมงกุฎ ปลาทองหางเทียน เป็นต้น
 • อาหาร อาหารที่เหมาะสมกับปลาทองควรมีสารอาหารครบถ้วน โดยเฉพาะสารอาหารที่ช่วยในการเจริญเติบโตและการสร้างสีสัน เช่น โปรตีน คาร์โบไฮเดรต วิตามิน และเกลือแร่ อาหารปลาทองที่มีส่วนผสมของสาหร่ายสไปรูลิน่า และแคโรทีนอยด์ เช่น Astaxanthin จะช่วยเสริมสร้างสีสันของปลาทองให้สดใสยิ่งขึ้น คู่มือเลี้ยงปลาทอง
 • สภาพแวดล้อมวิธีเลี้ยงปลาทองต้องการสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมในการเจริญเติบโตและแสดงสีสันที่สวยงาม สภาพแวดล้อมที่เหมาะสม ได้แก่ อุณหภูมิน้ำประมาณ 20-25 องศาเซลเซียส ความกระด้างของน้ำประมาณ 10-15 dGH ความเป็นกรด-ด่างของน้ำประมาณ pH 6.5-7.5 และแสงสว่างเพียงพอ เลี้ยงปลาไม่ใช้ออกซิเจน

ปลาทองควรเลี้ยงแบบไหนให้สุขภาพดี

ปลาทองเป็นปลาสวยงามที่ได้รับความนิยมเลี้ยงกันทั่วโลก เพราะมีสีสันสดใสและเลี้ยงง่าย อย่างไรก็ตาม การเลี้ยงปลาทองให้มีความสุขและสุขภาพดีนั้น จำเป็นต้องดูแลเอาใจใส่อย่างเหมาะสม โดยปัจจัยสำคัญในการเลี้ยงปลาทองให้มีความสุข ได้แก่ ประโยชน์การเลี้ยงปลาทอง

 • สภาพแวดล้อม ปลาทองเป็นปลาที่อาศัยอยู่ในน้ำจืด ดังนั้น สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมในการเลี้ยงปลาทอง ได้แก่ ตู้ปลาหรือบ่อปลาที่มีขนาดใหญ่พอสำหรับปลาทองแต่ละตัว โดยปลาทองแต่ละตัวต้องการพื้นที่ประมาณ 40-50 ลิตร ตู้ปลาหรือบ่อปลาควรมีอุปกรณ์ที่จำเป็น เช่น เครื่องกรองน้ำ หลอดไฟ สาหร่ายทะเล เป็นต้น
 • อาหาร อาหารที่เหมาะสมกับเคล็ดลับเลี้ยงปลาทองควรมีสารอาหารครบถ้วน โดยเฉพาะสารอาหารที่ช่วยในการเจริญเติบโตและซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอ เช่น โปรตีน คาร์โบไฮเดรต วิตามิน และเกลือแร่ อาหารปลาทองที่มีส่วนผสมของสาหร่ายสไปรูลิน่า และแคโรทีนอยด์ เช่น Astaxanthin จะช่วยเสริมสร้างสีสันของปลาทองให้สดใสยิ่งขึ้น
 • การเลี้ยง ปลาทองเป็นปลาที่ค่อนข้างแข็งแรง แต่ควรหลีกเลี่ยงปัจจัยที่อาจทำให้ปลาทองป่วย เช่น อุณหภูมิน้ำสูง ความเป็นกรด-ด่างของน้ำที่ไม่เหมาะสม โรคติดต่อจากปลาตัวอื่น เป็นต้น

เลี้ยงปลาทอง ช่วยอะไรได้บ้าง

การเลี้ยงปลาทองมีประโยชน์มากมาย ดังนี้

 • ความสวยงาม ปลาทองเป็นปลาสวยงามที่มีสีสันสดใส เลี้ยงไว้ในบ้านหรือออฟฟิศ ช่วยเพิ่มสีสันและทำให้บรรยากาศสดชื่น
 • ช่วยผ่อนคลาย การดูปลาทองว่ายน้ำไปมา ช่วยผ่อนคลายความเครียดและทำให้จิตใจสงบ
 • ช่วยเสริมฮวงจุ้ย ตามหลักฮวงจุ้ย ปลาทองเป็นสัญลักษณ์ของความมั่งคั่งและโชคลาภ
 • ช่วยฝึกฝนความรับผิดชอบ การเลี้ยงปลาทองต้องดูแลเอาใจใส่อย่างเหมาะสม ช่วยให้เด็กๆ ฝึกฝนความรับผิดชอบและเอาใจใส่ผู้อื่น
 • ช่วยศึกษาธรรมชาติ การเลี้ยงปลาทองช่วยให้เด็กๆ ได้เรียนรู้เกี่ยวกับธรรมชาติและวงจรชีวิต

นอกจากนี้ การดูแลปลาทองยังมีประโยชน์ต่อสุขภาพกายและใจของผู้เลี้ยงอีกด้วย การศึกษาพบว่าการเลี้ยงปลาทองสามารถช่วยลดระดับความดันโลหิตและอัตราการเต้นของหัวใจ ช่วยบรรเทาความเครียด และทำให้อารมณ์ดีขึ้น

การเพาะเลี้ยงปลาทอง

การเพาะเลี้ยงปลาทองในตู้ปลาเป็นกระบวนการสร้างลูกปลาทองจากพ่อแม่ปลาทอง สามารถทำได้หลายวิธี ดังนี้

 • การเพาะพันธุ์แบบธรรมชาติ เป็นวิธีเพาะพันธุ์ที่ง่ายและประหยัดที่สุด พ่อแม่ปลาทองจะผสมพันธุ์วางไข่เองตามธรรมชาติ โดยปลาตัวผู้จะปล่อยน้ำเชื้อเข้าผสมกับไข่ของปลาตัวเมีย ไข่จะฟักออกเป็นลูกปลาภายในเวลาประมาณ 3-5 วัน
 • การเพาะพันธุ์แบบช่วยธรรมชาติ เป็นวิธีเพาะพันธุ์ที่อาศัยการช่วยกระตุ้นให้พ่อแม่ปลาทองผสมพันธุ์วางไข่ โดยอาจใช้วิธีเปลี่ยนน้ำบ่อยๆ เพิ่มอุณหภูมิน้ำ หรือใช้ฮอร์โมนกระตุ้นการผสมพันธุ์
 • การเพาะพันธุ์แบบบังคับ เป็นวิธีเพาะพันธุ์ที่อาศัยการบังคับให้พ่อแม่ปลาทองผสมพันธุ์วางไข่ โดยอาจใช้วิธีแยกพ่อแม่ปลาทองมาเลี้ยงรวมกัน หรือใช้วิธีใช้เครื่องมือช่วยผสมพันธุ์

ขั้นตอนการเพาะ เลี้ยงปลาทอง

 1. เตรียมพ่อแม่ปลาทอง เลือกพ่อแม่ปลาทองที่แข็งแรงสมบูรณ์ มีอายุประมาณ 6-12 เดือนขึ้นไป
 2. เตรียมสถานที่เพาะพันธุ์ เตรียมบ่อหรือตู้เพาะพันธุ์ขนาดที่เหมาะสม ใส่น้ำสะอาดที่ปราศจากคลอรีน ปรับอุณหภูมิน้ำให้เหมาะสม
 3. นำพ่อแม่ปลาทองมาใส่บ่อเพาะพันธุ์ ปล่อยพ่อแม่ปลาทองลงในบ่อเพาะพันธุ์ในอัตราส่วนตัวผู้ 1 ตัว ต่อตัวเมีย 2-3 ตัว
 4. รอให้พ่อแม่ปลาทองผสมพันธุ์วางไข่ พ่อแม่ปลาทองจะผสมพันธุ์วางไข่ภายในเวลาประมาณ 3-5 วัน
 5. รวบรวมไข่ปลาทอง เมื่อไข่ปลาทองฟักออกเป็นลูกปลาแล้ว ควรรวบรวมลูกปลาทองไปเลี้ยงในบ่ออนุบาล
 6. เลี้ยงลูกปลาทอง เลี้ยงลูกปลาทองในบ่ออนุบาลจนลูกปลาทองโตพอที่จะเลี้ยงในบ่อหรือตู้เลี้ยงได้

อาหารสำหรับ เลี้ยงปลาทอง

อุปกรณ์เลี้ยงปลาทอง เป็นปลาที่กินได้ทั้งพืชและสัตว์ อาหารที่เหมาะสมกับปลาทองควรมีสารอาหารครบถ้วน โดยเฉพาะสารอาหารที่ช่วยในการเจริญเติบโตและซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอ เช่น โปรตีน คาร์โบไฮเดรต วิตามิน และเกลือแร่

อาหารสำหรับเลี้ยงปลาทองมีให้เลือกหลายชนิด ดังนี้

 • อาหารเม็ด เป็นอาหารที่นิยมใช้กันมากที่สุด เพราะมีราคาถูก หาซื้อง่าย และสามารถเก็บรักษาได้นาน อาหารเม็ดสำหรับปลาทองมีให้เลือกหลายสูตร ขึ้นอยู่กับความต้องการของปลาทองแต่ละชนิด
 • อาหารสด อาหารสด เช่น ลูกน้ำ ไรแดง หนอนแดง และไส้เดือนน้ำ เป็นอาหารที่มีคุณค่าทางอาหารสูง เหมาะสำหรับปลาทองที่ต้องการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว อาหารสดควรล้างให้สะอาดก่อนให้ปลาทองกิน
 • อาหารเสริม อาหารเสริม เช่น สาหร่ายสไปรูลิน่า และแคโรทีนอยด์ จะช่วยเสริมสร้างสีสันของปลาทองให้สดใสยิ่งขึ้น

การเลี้ยงปลาทองในตู้ปลา

การเลี้ยงปลาทองไม่ใช้ออกซิเจนเป็นที่นิยมกันมาก เนื่องจากปลาทองเป็นปลาสวยงามที่มีสีสันสดใสและเลี้ยงง่าย อย่างไรก็ตาม การเลี้ยงปลาทองในตู้ปลาให้มีความสุขและสุขภาพดีนั้น จำเป็นต้องดูแลเอาใจใส่อย่างเหมาะสม โดยปัจจัยสำคัญในเทคนิคเลี้ยงปลาทองในตู้ปลา ได้แก่ ตู้ปลา ตู้ปลาควรมีขนาดที่เหมาะสมกับจำนวนปลาทอง โดยตู้ปลาปลาทองแต่ละตัวต้องการพื้นที่ประมาณ 40-50 ลิตร ตู้ปลาควรมีฝาปิดเพื่อป้องกันปลาทองกระโดดออก ตู้ปลาควรมีระบบกรองน้ำเพื่อกรองสิ่งสกปรกในน้ำ

 • เครื่องกรองน้ำ เครื่องกรองน้ำช่วยกรองสิ่งสกปรกในน้ำ ทำให้น้ำสะอาดและช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดโรค
 • เครื่องให้อาหารอัตโนมัติ เครื่องให้อาหารอัตโนมัติช่วยให้อาหารปลาทองได้อย่างสม่ำเสมอ ไม่ต้องให้อาหารปลาทองด้วยตัวเอง
 • อุปกรณ์ตกแต่งตู้ปลา อุปกรณ์ตกแต่งตู้ปลา เช่น หิน กรวด พืชน้ำ จะช่วยเพิ่มความสวยงามและทำให้ปลาทองรู้สึกผ่อนคลาย
 • แสงสว่าง แสงสว่างช่วยกระตุ้นการเจริญเติบโตของพืชน้ำและทำให้ปลาทองว่ายน้ำได้ตื่นตัว
 • อุณหภูมิน้ำ อุณหภูมิน้ำที่เหมาะสมสำหรับการเลี้ยงปลาทองคือ 20-25 องศาเซลเซียส
 • ความเป็นกรด-ด่างของน้ำ ความเป็นกรด-ด่างของน้ำที่เหมาะสมสำหรับการเลี้ยงปลาทองคือ pH 6.5-7.5 บทความเลี้ยงปลาทอง

เลี้ยงปลาทอง ไม่ใช้ออกซิเจน

การเลี้ยงปลาทองไม่ใช้ออกซิเจนสามารถทำได้ แต่ต้องมีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมและดูแลเอาใจใส่อย่างใกล้ชิด ดังนี้

 • สภาพแวดล้อมที่เหมาะสม ควรเลี้ยงปลาทองในบ่อหรืออ่างที่มีขนาดใหญ่พอ โดยปลาทองแต่ละตัวต้องการพื้นที่ประมาณ 40-50 ลิตร บ่อหรืออ่างควรมีพืชน้ำที่ผลิตออกซิเจน เช่น สาหร่ายหางกระรอก สาหร่ายเกลียวทอง เป็นต้น
 • การดูแลเอาใจใส่ ควรหมั่นเปลี่ยนน้ำบ่อหรืออ่างอย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง เพื่อกำจัดสิ่งสกปรกในน้ำและป้องกันโรค 
 • การให้อาหารปลาทอง ควรให้อาหารปลาทองวันละ 2-3 ครั้ง ครั้งละพอประมาณ ไม่มากจนเกินไป

หากปฏิบัติตามเคล็ดลับเหล่านี้อย่างเหมาะสม ปลาทองของคุณก็สามารถอยู่รอดได้โดยไม่ต้องใช้ออกซิเจนจากเครื่องปั๊มน้ำ อย่างไรก็ตาม การเลี้ยงปลาทองแบบนี้อาจไม่เหมาะกับผู้ที่ไม่มีเวลาดูแลเอาใจใส่มากนัก เนื่องจากต้องหมั่นเปลี่ยนน้ำบ่อหรืออ่างเป็นประจำ นอกจากนี้โรคปลาทองบางสายพันธุ์ เช่น ปลาทองหางมงกุฎ ปลาทองหางเทียน ปลาทองปักเป้า ปลาทองหัวเทียน เป็นต้น ต้องการปริมาณออกซิเจนในน้ำมากกว่าปลาทองสายพันธุ์อื่น ดังนั้น หากต้องการเลี้ยงปลาทองสายพันธุ์เหล่านี้ ควรใช้เครื่องปั๊มน้ำช่วยเพิ่มปริมาณออกซิเจนในน้ำ เครื่องกรองน้ำปลาทอง

อ้างอิง