Skip to content
Home » เลี้ยง ปลา มังกร

เลี้ยง ปลา มังกร

เลี้ยง ปลา มังกร

เลี้ยง ปลา มังกร คืออะไรข้อมูลดีๆสำหรับผู้ที่ชอบเลี้ยงปลา

เลี้ยง ปลา มังกร คือกิจกรรมการเลี้ยงปลาสวยงามชนิดหนึ่งที่มีราคาสูงและได้รับความนิยมอย่างมากในประเทศไทย ปลามังกรเป็นปลาน้ำจืดขนาดใหญ่ที่มีถิ่นกำเนิดในทวีปเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ปลามังกรมีรูปร่างยาวเรียวคล้ายงู ลำตัวมีเกล็ดสีเงินหรือสีทอง ปลามังกรเป็นปลาที่มีอายุยืนยาวได้หลายสิบปี

วิธีเลี้ยงปลามังกรนั้นต้องใช้ความเอาใจใส่และดูแลเป็นพิเศษ เนื่องจากปลามังกรเป็นปลาที่ค่อนข้างอ่อนไหวต่อสภาพแวดล้อม ปัจจัยสำคัญในการเลี้ยงปลามังกร ได้แก่

 • ตู้ปลา ตู้ปลาสำหรับ เคล็ดลับเลี้ยงปลามังกร ควรมีขนาดอย่างน้อย 72 นิ้ว ยาว 36 นิ้ว สูง 30 นิ้ว ตู้ปลาควรมีระบบกรองน้ำที่มีประสิทธิภาพ เพื่อรักษาคุณภาพน้ำให้สะอาดและเหมาะสมกับปลามังกร
 • น้ำ น้ำที่ใช้เลี้ยงปลามังกรในตู้ปลาควรเป็นน้ำประปาที่ผ่านการกรองคลอรีนแล้ว อุณหภูมิของน้ำควรอยู่ที่ 27-30 องศาเซลเซียส pH ของน้ำควรอยู่ที่ 6.5-6.8
 • อาหาร ปลามังกรเป็นปลาที่กินเนื้อเป็นอาหาร อาหารที่เหมาะสมสำหรับปลามังกร ได้แก่ ลูกน้ำ กุ้งฝอย ปลาเล็ก และอาหารเม็ดสำเร็จรูปสำหรับปลามังกร
 • สภาพแวดล้อม ปลามังกรเป็นปลาที่ชอบอยู่ในพื้นที่โล่งกว้าง ควรมีการตกแต่งตู้ปลาด้วยหิน ไม้น้ำ และพืชน้ำ เพื่อเพิ่มความสวยงามและความเป็นธรรมชาติให้กับตู้ปลา โรคปลามังกร เลี้ยงปลาไม่ใช้ออกซิเจน

การ เลี้ยง ปลา มังกร อย่างสม่ำเสมอจะช่วยให้ปลามังกรมีสุขภาพดีและมีอายุยืนยาว

 • เปลี่ยนน้ำ ควรเปลี่ยนถ่ายน้ำในตู้ปลาสัปดาห์ละครั้ง ประมาณ 20-30% ของน้ำในตู้
 • ทำความสะอาดตู้ปลา ควรทำความสะอาดตู้ปลาและอุปกรณ์ต่างๆ ในตู้ปลาสัปดาห์ละครั้ง
 • ให้อาหาร ควรให้อาหารปลามังกรวันละ 2 ครั้ง เช้าและเย็น
 • สังเกตอาการปลา ควรสังเกตอาการของปลามังกรอย่างสม่ำเสมอ หากพบอาการผิดปกติควรรีบนำปลาไปพบสัตวแพทย์
 • เลือกซื้อปลามังกรที่แข็งแรงสมบูรณ์ มีเกล็ดไม่บิ่นหรือหลุดออก
 • เทคนิคเลี้ยงปลามังกร ในตู้ปลาที่มีขนาดใหญ่เพียงพอ
 • ควบคุมอุณหภูมิและ pH ของน้ำให้เหมาะสมกับปลามังกร
 • เปลี่ยนถ่ายน้ำและทำความสะอาดตู้ปลาอย่างสม่ำเสมอ
 • ให้อาหารปลามังกรอย่างเพียงพอและเหมาะสม
 • สังเกตอาการปลาอย่างสม่ำเสมอ การเพาะพันธุ์ปลามังกร

ข้อควรระวังในการ เลี้ยงปลามังกร

การเลี้ยงปลามังกรในบ่อดินเป็นงานอดิเรกที่น่าสนใจและท้าทาย ผู้ที่สนใจสายพันธุ์ปลามังกรควรศึกษาข้อมูลและเตรียมความพร้อมให้เป็นอย่างดี เพื่อให้สามารถซื้อปลามังกรได้ประสบความสำเร็จ

 • ปลามังกรเป็นปลาที่ค่อนข้างอ่อนไหวต่อสภาพแวดล้อม จึงควรระมัดระวังในการดูแลปลามังกร
 • ปลามังกรเป็นปลาที่กินเนื้อเป็นอาหาร จึงควรระมัดระวังในการเลือกอาหารให้เหมาะสมกับปลามังกร
 • ปลามังกรเป็นปลาที่โตเร็ว จึงควรเตรียมตู้ปลาที่มีขนาดใหญ่เพียงพอสำหรับปลามังกรที่จะโตขึ้น
 • ปลามังกรเป็นปลาที่ราคาสูง จึงควรระมัดระวังในราคาปลามังกร

เลี้ยงปลามังกร อย่างไรให้แข็งแรงและสุขภาพดี

การเลี้ยงปลามังกรให้แข็งแรงนั้น สามารถทำได้โดยการดูแลปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสม ดังนี้

 • ตู้ปลา ตู้ปลาสำหรับเลี้ยงปลามังกรควรมีขนาดอย่างน้อย 72 นิ้ว ยาว 36 นิ้ว สูง 30 นิ้ว เพื่อให้ปลามังกรมีพื้นที่ในการว่ายน้ำและเจริญเติบโตอย่างเหมาะสม นอกจากนี้ ตู้ปลาควรมีระบบกรองน้ำที่มีประสิทธิภาพ เพื่อรักษาคุณภาพน้ำให้สะอาดและเหมาะสมกับปลามังกร
 • น้ำ น้ำที่ใช้เลี้ยงปลามังกรควรเป็นน้ำประปาที่ผ่านการกรองคลอรีนแล้ว อุณหภูมิของน้ำควรอยู่ที่ 27-30 องศาเซลเซียส pH ของน้ำควรอยู่ที่ 6.5-6.8 การประกวดปลามังกร
 • อาหารปลามังกรเป็นปลาที่กินเนื้อเป็นอาหาร อาหารที่เหมาะสมสำหรับปลามังกร ได้แก่ ลูกน้ำ กุ้งฝอย ปลาเล็ก และอาหารเม็ดสำเร็จรูปสำหรับปลามังกร ควรให้อาหารปลามังกรวันละ 2 ครั้ง เช้าและเย็น ในปริมาณที่ปลาสามารถกินได้หมดภายใน 2-3 นาที

สภาพแวดล้อม ปลามังกรเป็นปลาที่ชอบอยู่ในพื้นที่โล่งกว้าง ควรมีการตกแต่งตู้ปลาด้วยหิน ไม้น้ำ และพืชน้ำ เพื่อเพิ่มความสวยงามและความเป็นธรรมชาติให้กับตู้ปลา การผสมพันธุ์ปลามังกร

ประวัติของปลามังกร

ปลามังกรเป็นปลาน้ำจืดขนาดใหญ่ที่มีถิ่นกำเนิดในทวีปเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ปลามังกรมีรูปร่างยาวเรียวคล้ายงู ลำตัวมีเกล็ดสีเงินหรือสีทอง ปลามังกรเป็นปลาที่มีอายุยืนยาวได้หลายสิบปี

ประวัติปลามังกรในประเทศไทย ปลามังกรเป็นปลาสวยงามชนิดหนึ่งที่ได้รับความนิยมอย่างมากในประเทศไทย ปลามังกรถูกค้นพบครั้งแรกในประเทศไทยในสมัยรัชกาลที่ 5 บริเวณแม่น้ำบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยชาวประมงพื้นบ้านได้จับปลามังกรมาขายให้กับชาวจีนในกรุงเทพฯ

ซึ่งชาวจีนเชื่อว่าปลามังกรเป็นปลามงคล จึงนิยมเลี้ยงไว้เพื่อความเป็นสิริมงคล ในช่วงปี พ.ศ. 2520-2530 ปลามังกรได้รับความนิยมอย่างมากในประเทศไทย มีการนำปลามังกรจากต่างประเทศเข้ามาจำหน่ายเป็นจำนวนมาก ทำให้ราคาของปลามังกรสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้ปลามังกรกลายเป็นปลาสวยงามที่มีราคาแพงที่สุดชนิดหนึ่งในประเทศไทย

การปรับสภาพน้ำในการ เลี้ยง ปลา มังกร

การปรับสภาพน้ำในการเลี้ยงปลาเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง เนื่องจากปลาแต่ละชนิดมีความต้องการสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกัน การปรับสภาพน้ำให้เหมาะสมจะช่วยให้ปลามีสุขภาพดีและเจริญเติบโตได้ดีปัจจัยสำคัญในการปรับสภาพน้ำในการเลี้ยงปลา ได้แก่

 • อุณหภูมิของน้ำ ปลาแต่ละชนิดมีอุณหภูมิของน้ำที่เหมาะสมในการเจริญเติบโตแตกต่างกัน โดยทั่วไปแล้ว ปลาน้ำจืดจะมีอุณหภูมิของน้ำที่เหมาะสมอยู่ที่ 22-26 องศาเซลเซียส
 • ค่า pH ของน้ำ ค่า pH ของน้ำเป็นตัวบ่งชี้ความเป็นกรด-ด่างของน้ำ ปลาแต่ละชนิดมีค่า pH ของน้ำที่เหมาะสมในการเจริญเติบโตแตกต่างกัน โดยทั่วไปแล้ว ปลาน้ำจืดจะมีค่า pH ของน้ำที่เหมาะสมอยู่ที่ 6.5-8.4
 • ความกระด้างของน้ำ ความกระด้างของน้ำเป็นตัวบ่งชี้ปริมาณแร่ธาตุที่อยู่ในน้ำ ปลาแต่ละชนิดมีความกระด้างของน้ำที่เหมาะสมในการเจริญเติบโตแตกต่างกัน โดยทั่วไปแล้ว ปลาน้ำจืดจะมีความกระด้างของน้ำที่เหมาะสมอยู่ที่ 5-20 ดีกรีฮาร์ดเนส

วิธีการปรับสภาพน้ำและเคล็ดลับในการเลี้ยงปลา

 • การเติมสารปรับสภาพน้ำ สารปรับสภาพน้ำจะช่วยปรับอุณหภูมิ ค่า pH และความกระด้างของน้ำให้เหมาะสมกับปลาที่ต้องการเลี้ยง สารปรับสภาพน้ำมีจำหน่ายตามร้านขายอุปกรณ์เลี้ยงปลา
 • การกรองน้ำ ระบบกรองน้ำจะช่วยกำจัดสิ่งสกปรกในน้ำและรักษาคุณภาพน้ำให้สะอาดอยู่เสมอ
 • การถ่ายน้ำ การถ่ายน้ำจะช่วยเปลี่ยนถ่ายออกซิเจนในน้ำและกำจัดของเสียในน้ำ
 • ควรศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับความต้องการสภาพแวดล้อมของปลาที่ต้องการเลี้ยงอย่างละเอียด
 • ควรใช้สารปรับสภาพน้ำตามปริมาณที่แนะนำบนฉลาก
 • ควรเปลี่ยนถ่ายน้ำเป็นประจำ ความเชื่อเกี่ยวกับปลามังกร
 • ควรทำความสะอาดตู้ปลาและอุปกรณ์ต่างๆ ในตู้ปลาเป็นประจำ

Referring Links